Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background

  ue banner

   

   

  PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014 – 2020


  Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”
  Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

   

  ESS

   

  "TECHNOLOGIA EKONOMICZNYCH ŚCIAN SZCZELINOWYCH DO REALIZACJI FUNDAMENTÓW, OBUDÓW WYKOPÓW I ŚCIAN OPOROWYCH"

   

  POIR.01.01.01-00-1132/18


  Cel projektu: Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy SOLEY sp. z o.o. przy pomocy opracowania rozwiązania materiałowo – technologicznego tworzącego kompozyt zdolny do przenoszenia obciążeń w konstrukcjach zginanych poprzez osadzenie w gruntobetonie zbrojenia prętowego.

   

   

   

         Beneficjent: 

   

  soley logo

  © 2024 sciana-ess.pl